Ogłoszenie udzieleniu zamówienia Diana w kąpieli

 

Ostatnia aktualizacja : 17.06.2024 11:34
Autor treści : Piotr Stój

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu sztućce

 

Ostatnia aktualizacja : 14.06.2024 07:04
Autor treści : Piotr Stój

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu projektu rekonstrukcji grupy rzeźbiarskiej Diana w kąpieli z Ławy Malborskiej

 

Ostatnia aktualizacja : 22.04.2024 13:32
Autor treści : Piotr Stój

Muzeum Gdańska ogłasza konkurs na aranżację plastyczną wystawy stałej w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

 

Zamawiający uściśla zapis § 1 wzoru umowy (załącznik nr 2), dodając punkt 09, mówiący o konieczności dostosowania się projektanta wystawy stałej do ustaleń i zapisów wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego pomieszczeń Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, w tym do uwzględnienia rozmieszczenia wszystkich zaprojektowanych podłączeń sieciowych.

 

Zamawiający opublikował uściślony załącznik nr 2 w miejsce poprzedniego, dodając do tytułu załącznika datę:07.09.23.  

 

 

Ostatnia aktualizacja : 23.10.2023 14:36
Autor treści : Piotr Stój

Zakup Inkluzji skorpiona w bursztynie bałtyckim.

 

Ostatnia aktualizacja : 19.12.2022 07:18
Autor treści : Piotr Stój

Wykonanie kopii mebli historycznych jako elementów wystawy stałej Twierdzy Wisłoujście.

 

Ostatnia aktualizacja : 13.10.2022 10:51
Autor treści : Piotr Stój

Zbudowanie modelu historycznego żaglowca "Rycerz Święty Jerzy"

 

Ostatnia aktualizacja : 13.10.2022 10:49
Autor treści : Piotr Stój

Zakup bryły bursztynu

 

Ostatnia aktualizacja : 20.12.2021 09:54
Autor treści : Piotr Stój

Zakup bryły bursztynu indonezyjskiego

 

Ostatnia aktualizacja : 24.11.2021 10:20
Autor treści : Piotr Stój

Zakup kolekcji inkluzji zwierzęcych do Muzeum Bursztynu

 

Ostatnia aktualizacja : 16.11.2020 09:23
Autor treści : Piotr Stój

Wykonanie elementów scenograficznych wystawy stałej Muzeum Bursztynu

 

Ostatnia aktualizacja : 30.10.2020 16:08
Autor treści : Piotr Stój

Przygotowanie projektów oraz modelowanie 3D elementów wystawy stałej Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie.

 

Ostatnia aktualizacja : 19.10.2020 19:11
Autor treści : Piotr Stój

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Zakup bursztynowej szachownicy wraz z kompletem pionów przypisywane Michal Redlin, Gdańsk ok. 1690 r.,

Ostatnia aktualizacja : 11.08.2020 10:59
Autor treści : Piotr Stój

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

  1. Nazwa i adres zamawiającego:

Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47

  1. Nazwa postępowania:

Zakup szkatułki - futerał do gry z 1 ćw. XVII w.

  1. Tryb postępowania:

Art. 4d ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz art. 37a ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.)

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup szkatułki - futerał do gry, warsztat gdański, 1 ćw. XVIII w. wykonanej z bursztynu, drewna, mosiądzu, złotej folii i papieru

  1. Wynik postępowania:

Umowę zawarto z: Martin Kiener Antyki

Ostatnia aktualizacja : 26.11.2019 14:10
Autor treści : Piotr Stój

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

 

                                                                                                

NSZP. 26.11.2019                                                                 Gdańsk, dnia 2011.2019 r.

             

 

 

                        OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

 

  1. Nazwa i dres zamawiającego:

Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47

 

  1. Nazwa postępowania:

Zakup szkatułki – futerał do gry z 1 ćw. XVII w.

 

  1. Tryb postępowania:

Art. 4d ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz art. 37a ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.)

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup szkatułki – futerał do gry, warsztat gdański, 1 ćw. XVIII w. wykonanej z bursztynu, drewna, mosiądzu, złotej folii i papieru

 

Ostatnia aktualizacja : 20.11.2019 12:40
Autor treści : Piotr Stój

Organizacja wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

 

Ostatnia aktualizacja : 14.08.2019 10:40
Autor treści : Jakub Szałkowski

Zakup do zbiorów Muzeum Gdańska kolekcji negatywów Kazimierza Lelewicza z lat 1945-1965

 

Ostatnia aktualizacja : 01.08.2018 13:05
Autor treści : Jakub Szałkowski