Zamówienia do których stosuje się przepisy prawa zamówień publicznych

Druk i dostawa publikacji dla Muzeum Gdańska

 

Muzeum Gdańska: druk i dostawa publikacji dla Muzeum Gdańska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Czytaj więcej

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Wielkie Młyny 16 oraz przełożenie sieci ciepłowniczej.

Czytaj więcej

Druk i dostawa publikacji dla Muzeum Gdańska

 

 Ogłoszenie nr 593247-N-2020 z dnia 2020-10-05 r.

Muzeum Gdańska: druk i dostawa publikacji dla Muzeum Gdańska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usłu...

Czytaj więcej

Druk i dostawa publikacji dla Muzeum Gdańska


Ogłoszenie nr 567776-N-2020 z dnia 2020-07-29 r.

 

Muzeum Gdańska: druk i dostawa publikacji dla Muzeum Gdańska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Czytaj więcej

Przebudowa i adaptacja Wielkiego Młyna w Gdańsku na Muzeum Bursztynu wraz z II etapem termomodernizacji w ramach projektu RPPM.10.01.00-22-0022/17-00 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 
Ogłoszenie nr 536232-N-2020 z dnia 2020-04-30 r.

Muzeum Gdańska: Przebudowa i adaptacja Wielkiego Młyna w Gdańsku na Muzeum Bursztynu wraz z...

Czytaj więcej

Dostawa energii cieplnej do obiektów Muzeum Gdańska

Ogłoszenie nr 510016091-N-2020 z dnia 28-01-2020 r.

Muzeum Gdańska: Dostawa energii cieplnej do obiektów Muzeum Gdańska

Czytaj więcej

Druk i dostawa publikacji dla Muzeum Gdańska

 

 
Ogłoszenie nr 625963-N-2019 z dnia 2019-11-21 r.

Muzeum Gdańska: druk i dostawa publikacji dla Muzeum Gdańska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Czytaj więcej

Druk i dostawa publikacji dla Muzeum Gdańska

 

 Ogłoszenie nr 607174-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

Muzeum Gdańska: druk i dostawa publikacji dla Muzeum Gdańska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Czytaj więcej

Druk i dostawa publikacji dla Muzeum Gdańska.

 
Ogłoszenie nr 578437-N-2019 z dnia 2019-07-25 r.

Muzeum Gdańska: druk i dostawa publikacji dla Muzeum Gdańska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Czytaj więcej

Wykonanie usług drukarskich dla Muzeum Gdańska

 Ogłoszenie nr 570691-N-2019 z dnia 2019-07-08 r.

Muzeum Gdańska: wykonanie usług drukarskich dla Muzeum Gdańska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usług...

Czytaj więcej