Muzeum Gdańska ogłasza nabór na stanowisko

Opiekun(ka) ekspozycji muzealnych – kasjer(ka)

Muzeum Gdańska ogłasza nabór na stanowisko
Opiekun(ka) ekspozycji muzealnych – kasjer(ka)


NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI
1. sprzedaż biletów wstępu i asortymentu oferowanego przez Muzeum
2. obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego
3. sporządzanie faktur, raportów kasowych i raportów stanu magazynowo-towarowego
4. rozliczanie utargu
5. obsługa ruchu turystycznego
6. dozór zwiedzających
7. dozór zbiorów w salach ekspozycyjnych
8. sprzątanie sal wystawowych i sanitariatów


Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat.
Praca stacjonarna, bez możliwości pracy zdalnej, w całorocznych oddziałach Muzeum, w równoważnym systemie czasu pracy dostosowanym do godzin otwarcia Muzeum, w tym soboty i niedziele.


Na wynagrodzenie miesięczne składa się wynagrodzenie zasadnicze 4300 zł brutto oraz dodatek stażowy pomiędzy 5% a 20% w zależności od udokumentowanego stażu pracy.


Przewidywany termin zatrudnienia: 1 lipca 2024 r. lub później, zgodnie z dostępnością kandydata.


WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW
1. wykształcenie średnie
2. umiejętność kulturalnego zachowania w pracy z ludźmi i pod wpływem stresu
3. umiejętność obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego
4. podstawowa znajomość programów MS Office: Excel i Word
5. mile widziana podstawowa znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w celu  obsługi zwiedzających


REKRUTACJA
CV z adresem poczty elektronicznej do kontaktów w sprawach rekrutacji oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać drogą mailową na adres rekrutacja@muzeumgdansk.pl do dnia 17 czerwca 2024.
Rozmowy rekrutacyjne odbędą się 19 czerwca 2024 stacjonarnie w siedzibie Muzeum.
Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy mailowo z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Muzeum Gdańska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dyrektor Muzeum Gdańska może podjąć decyzję o unieważnieniu rekrutacji bez podawania przyczyny.


KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujemy:
1. administratorem danych osobowych kandydatów jest Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Długa 46/47;
2. inspektorem ochrony danych w Muzeum Gdańska jest p. Piotr Stój, e-mail abi@muzeumgdansk.pl;
3. dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym;
4. dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
5. dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na wymienione wyżej stanowisko pracy;
6. kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. kandydaci mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. podanie przez kandydatów danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji. Kandydaci są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie aplikacji w rekrutacji.
9. dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ostatnia aktualizacja : 11.06.2024 14:59
Autor treści : Jakub Szałkowski