Nabór na stanowisko przewodnika w Twierdzy Wisłoujście

 

Muzeum Gdańska ogłasza nabór na stanowisko

Przewodnika muzealnego w Twierdzy Wisłoujście

 

 

NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI

 1. Opracowywanie merytoryczne tras zwiedzania, zajęć edukacyjnych itp.
 2. Oprowadzanie turystów indywidualnych i grupowych
 3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych
 4. Udział w opracowywaniu zbioru archeologii
 5. Udział w organizacji wydarzeń własnych i partnerskich
 6. W zastępstwie nieobecnych pracowników obsługa klientów sklepu i kasy biletowej

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

 1. Planuje się zatrudnienie od kwietnia 2024 jednej osoby na pełen etat na podstawie umowy o pracę na stanowisku Przewodnika muzealnego zgodnie z Ustawą o muzeach.
 2. Praca stacjonarna w Twierdzy Wisłoujście.
 3. Praca w systemie równoważnym, ruchome grafiki czasu pracy dostosowane do dni i godzin otwarcia oddziału. Największe natężenie pracy w sezonie letnim od maja do września.
 4. Na wynagrodzenie miesięczne składa się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.300 zł brutto oraz dodatek stażowy pomiędzy 5% a 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
 5. Przed zatrudnieniem wybrany kandydat zostanie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności.

 

WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (historia, turystyka historyczna itp.)
 2. Umiejętność wystąpień publicznych
 3. Umiejętność pracy z grupami i z dziećmi
 4. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 5. Komunikatywna znajomość języka obcego (preferowany angielski lub niemiecki)
 6. Dodatkowym atutem będzie prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym ze względu na brak połączeń komunikacji miejskiej do Twierdzy Wisłoujście (pracodawca zapewnia ryczałtowy zwrot kosztów użytkowania samochodu prywatnego).

 

REKRUTACJA

 1. Aplikacje składające się z listu motywacyjnego oraz CV z adresem poczty elektronicznej do kontaktów w sprawach rekrutacji i zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać drogą mailową na adres rekrutacja@muzeumgdansk.pl do dnia 29 lutego 2024.
 2. Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w marcu 2024 stacjonarnie w Muzeum Gdańska.
 3. Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy mailowo z kilkudniowym wyprzedzeniem.
 4. Muzeum Gdańska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 5. Dyrektor Muzeum Gdańska może podjąć decyzję o unieważnieniu rekrutacji bez podawania przyczyny.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujemy:

 1. administratorem danych osobowych kandydatów jest Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Długa 46/47;
 2. inspektorem ochrony danych w Muzeum Gdańska jest p. Piotr Stój, e-mail abi@muzeumgdansk.pl;
 3. dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym;
 4. dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 5. dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na wymienione wyżej stanowisko pracy;
 6. kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. kandydaci mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. podanie przez kandydatów danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji. Kandydaci są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie aplikacji w rekrutacji.
 9. dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja : 01.02.2024 11:22
Autor treści : Jakub Szałkowski

 

 

 

Ostatnia aktualizacja : 15.02.2024 15:36
Autor treści : Beata Skrzecz

Muzeum Gdańska ogłasza nabór na stanowisko Archiwista

 Muzeum Gdańska ogłasza nabór na stanowisko
Archiwista


NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI
1. samodzielne, kompleksowe prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z przedmiotowymi przepisami (w tym m.in. przyjmowanie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie, kwalifikowanie, brakowanie dokumentacji)
2. digitalizacja zbiorów
3. współpraca z Archiwum Państwowym p.w. w zakresie czynności nadzorczych i kontrolnych oraz przekazywania dokumentów
4. współpraca z pracownikami i innymi interesantami przy przyjmowaniu i udostępnianiu zbiorów
5. współpraca z pracownikami i innymi interesantami w ramach działalności merytorycznej Muzeum (np. przygotowywanie wystaw, publikacji, raportów)
6. aktywny udział we wdrażaniu elektronicznego obiegu dokumentów i elektronicznej archiwizacji (EZD)
7. wsparcie Kancelarii w bieżącej działalności


WARUNKI ZATRUDNIENIA
1. Planuje się zatrudnienie od 1 maja 2024 (lub później zgodnie z dostępnością wybranego kandydata) jednej osoby na podstawie umowy o pracę na ½ lub ¼ etatu w równoważnym systemie czasu pracy (wymiar czasu pracy oraz grafik do ustalenia pomiędzy kandydatem a pracodawcą).
2. Zatrudnienie na stanowisku „Specjalista ds. archiwum” w dziale Kancelaria.
3. Praca stacjonarna w Ratuszu Głównego Miasta
4. Na wynagrodzenie miesięczne składa się wynagrodzenie zasadnicze od 4.300 do 4.500 zł brutto w skali pełnego etatu (tj. 2.150-2.250 zł brutto przy zatrudnieniu na ½ etatu lub 1.075-1.125 zł brutto przy zatrudnieniu na ¼ etatu) oraz dodatek stażowy pomiędzy 5% a 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.


WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW
1. wykształcenie kierunkowe (technik archiwista lub absolwent historii ze specjalizacją archiwistyki)
2. kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
3. mile widziane doświadczenie pracy w archiwum zakładowym
4. mile widziana znajomość systemu EZD PUW
5. biegła znajomość obsługi komputera
6. biegła znajomość języka polskiego
7. mile widziana znajomość języka niemieckiego
8. skrupulatność, systematyczność, samodzielność


REKRUTACJA
1. CV w języku polskim należy składać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja[at]muzeumgdansk.pl do dnia 16 marca 2024
2. W CV należy podać:
    a. preferowany grafik pracy oraz wymiar etatu (½ czy ¼ etatu),
    b. adres poczty elektronicznej do kontaktów w sprawach rekrutacji,
    c. zgodę na przetwarzanie danych osobowych
3. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się stacjonarnie w Ratuszu Głównego Miasta, kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmów mailowo z kilkudniowym wyprzedzeniem.
4. Muzeum Gdańska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
5. Dyrektor Muzeum Gdańska może podjąć decyzję o unieważnieniu rekrutacji bez podawania przyczyny.


TREŚĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Gdańska w celu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujemy:
1. administratorem danych osobowych kandydatów jest Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Długa 46/47,
2. inspektorem ochrony danych w Muzeum Gdańska jest pan Piotr Stój, e-mail iod@muzeumgdansk.pl,
3. dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym,
4. dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
5. dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na ww. stanowisko pracy,
6. kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. kandydaci mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. podanie przez kandydatów danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji. Kandydaci są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie aplikacji w rekrutacji,
9. dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Ostatnia aktualizacja : 15.02.2024 15:34
Autor treści : Beata Skrzecz