Zgłoszenia naruszenia prawa.

W Muzeum Gdańska możliwe jest zgłaszanie naruszenia prawa zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Gdańska nr 014/2022 z dnia 28 marca 2022.  

W celu zgłoszenia naruszenia prawa można wybrać jeden z dostępnych kanałów: 

  1. elektronicznie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się poniżej i wysłanie na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej ewentualnych plików. 
  2. pisemnie poprzez wydrukowanie i wypełnienie formularza znajdującego się poniżej w formacie pdf lub word oraz dostarczenie go (osobiście lub z wykorzystaniem usług pocztowych czy kurierskich) do Kancelarii Muzeum Gdańska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie naruszenia prawa. Nie otwierać”; 
  3. ustnie poprzez umówienie się na rozmowę telefoniczną lub osobistą. Potrzebę rozmowy należy zgłosić ustnie lub sms-owo pod numer telefonu 512-418-729 Po zgłoszeniu zostanie ustalona forma i termin rozmowy dogodne dla osoby zgłaszającej.  
     

Ostatnia aktualizacja : 06.06.2022 08:38
Autor treści : Piotr Stój