O Zespole ds. informacji internetowych

Zasady opracowania i udostępniania informacji internetowych (strona www.muzeumgdansk.pl, media społecznościowe, redagowanie i publikowanie newslettera) reguluje zarządzenie nr 36/2016 dyrektora Muzeum Gdańska z dnia 20.07.2016 roku.

W skład zespołu zadaniowego wchodzą:

  1. Andrzej Gierszewski     - przewodniczący zespołu
  2. Hubert Kotarski            - zastępca przewodniczącego
  3. Marta Krzyżowska        - sekretarz
  4. dr Ewa Szymańska
  5. Andrzej Hoja
  6. Leszek Molendowski
  7. Monika Kryger
  8. Michał Pietrzak
  9. Jerzy W. Wołodźko
Ostatnia aktualizacja : 20.05.2019 11:28
Autor treści : Beata Skrzecz