O Zespole ds. informacji internetowych

Zasady opracowania i udostępniania informacji internetowych (strona www.muzeumgdansk.pl, media społecznościowe, redagowanie i publikowanie newslettera) reguluje zarządzenie nr 36/2016 dyrektora Muzeum Gdańska z dnia 20.07.2016 roku.

W skład zespołu zadaniowego wchodzą:

  1. Michał Pietrzak      - przewodniczący zespołu
  2. Maciej Flis             - zastępca przewodniczącego
  3. Marta Krzyżowska  - sekretarz
  4. dr Andrzej Gierszewski
  5. Krzysztof Jachimowicz
  6. Bartłomiej Kentzer
  7. Dorota Powirska
  8. dr Ewa Szymańska
Ostatnia aktualizacja : 08.01.2019 11:27
Autor treści : beata skrzecz