O Kolegium Konserwatorskim

Kolegium Konserwatorskie jest organem o charakterze doradczym i opiniotwórczym, które zostało powołane Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Gdańska nr 019/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku. Do zadań Kolegium należy:

 • opiniowanie i nadzór nad bieżącymi zadaniami konserwatorskimi i budowlano-konserwatorskimi realizowanymi przez Muzeum Gdańska,
 • opiniowanie rocznych planów i sprawozdań konserwatorskich,
 • planowanie nowych zadań konserwatorskich, konserwatorsko-budowlanych badawczych i projektowych
 • określenie strategicznych problemów związanych z problematyką konserwatorską, zarówno w odniesieniu do zabytków ruchomych, jak i nieruchomości znajdujących się w gestii Muzeum Gdańska.


Spotkania Kolegium zwoływane są przez Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku.

Obecny skład Kolegium tworzą:

 1. prof. UG, dr hab. Waldemar Ossowski – Przewodniczący Kolegium
 2. dr Ewa Szymańska         - Wiceprzewodnicząca
 3. dr Katarzyna Darecka     - Sekretarz Kolegium
 4. dr Janusz Marszalec
 5. mgr inz. Tomasz Wierzchowski
 6. Joanna Harasim - Grym  
 7. mgr Marek Adamowicz
 8. mgr Maciej Flis
 9. dr Anna Frąckowska
 10. mgr Renata Adamowicz
 11. mgr Mateusz Jasik
 12. mgr Izabela Jastrzembska-Olkowska
 13. mgr Remigiusz Pacer
 14. dr Grzegorz Szychliński
 15. mgr Wojciech Szymański
Ostatnia aktualizacja : 16.07.2020 14:42
Autor treści : Beata Skrzecz