O Kolegium Konserwatorskim

Kolegium Konserwatorskie jest organem o charakterze doradczym i opiniotwórczą, które zostało powołane Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Gdańska nr 16/2013 z dnia 22 maja 2013 roku. Aktualny skład Kolegium został powołany aneksem nr 1 z dnia 10.02.2016 roku. Do zadań Kolegium należy:

  • opiniowanie i nadzór nad bieżącymi zadaniami konserwatorskimi i budowlano-konserwatorskimi realizowanymi przez Muzeum Gdańska,
  • opiniowanie rocznych planów i sprawozdań konserwatorskich,
  • określenie strategicznych problemów związanych z problematyką konserwatorską, zarówno w odniesieniu do zabytków ruchomych, jak i nieruchomości znajdujących się w gestii Muzeum Gdańska.


Spotkania Kolegium zwoływane są przez Przewodniczącego lub Vice Przewodniczącego nie rzadziej niż cztery razy w ciągu roku.

Obecny skład Kolegium tworzą:

  1. prof. UG, dr hab. Waldemar Ossowski – Przewodniczący Kolegium
  2. dr Ewa Szymańska         - Vice Przewodniczący
  3. Aleksandra Płotka          – Sekretarz Kolegium
  4. dr Katarzyna Darecka     - Członek Kolegium
  5. Joanna Harasim - Grym  - Członek Kolegium
Ostatnia aktualizacja : 28.12.2017 23:58
Autor treści : beata skrzecz