O Kolegium Wystawienniczym

Kolegium Wystawiennicze jest organem o charakterze doradczym i opiniotwórczą, które zostało powołane Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Gdańska nr 18/2018 z dnia 23 marca 2018 roku.

Do zadań Kolegium należą:

  1.       Opiniowanie i nadzór nad bieżącymi zadaniami realizowanymi przez Muzeum Gdańska
  2.       Opiniowanie rocznych planów i sprawozdań dotyczących wystawiennictwa
  3.       Określenie strategicznych problemów związanych z polityką wystawienniczą Muzeum Gdańska

Spotkania Kolegium Wystawienniczego zwoływane są przez Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego Z-ce Przewodniczącego, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku.

Spotkania Kolegium zwoływane są przez Przewodniczącego lub Vice Przewodniczącego nie rzadziej niż cztery razy w ciągu roku.

Obecny skład Kolegium tworzą:Przewodniczący Kolegium – dr Ewa Bojaruniec-Król

Z-ca Przewodniczącego Kolegium – dr Ewa Szymańska

Członek Kolegium – Maciej Flis

Członek Kolegium – Joanna Grążawska

Członek Kolegium – dr Andrzej Hoja

Członek Kolegium – Izabela Jastrzembska-Olkowska

Sekretarz Kolegium – Grzegorz Jedlicki

Członek Kolegium – Monika Kryger

Członek Kolegium – Katarzyna Kurkowska

Członek Kolegium – Michał Pietrzak

Członek Kolegium – dr Grzegorz Szychliński

Członek Kolegium – Wojciech Szymański

Członek Kolegium – Lech Trawicki

Ostatnia aktualizacja : 20.05.2019 10:46
Autor treści : beata skrzecz