O Kolegium Wystawienniczym

Kolegium Wystawiennicze jest organem o charakterze doradczym i opiniotwórczą, które zostało powołane Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Gdańska nr 10/2022 z dnia 08 marca 2022 roku.

Do zadań Kolegium należą:

  1.       Opiniowanie i nadzór nad bieżącymi zadaniami realizowanymi przez Muzeum Gdańska
  2.       Opiniowanie rocznych planów i sprawozdań dotyczących wystawiennictwa
  3.       Określenie strategicznych problemów związanych z polityką wystawienniczą Muzeum Gdańska

Spotkania Kolegium Wystawienniczego zwoływane są przez Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego Z-ce Przewodniczącego, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku.

Spotkania Kolegium zwoływane są przez Przewodniczącego lub Vice Przewodniczącego nie rzadziej niż cztery razy w ciągu roku.

Obecny skład Kolegium tworzą:Przewodniczący Kolegium – Grzegorz Jedlicki

Z-ca Przewodniczącego Kolegium – dr Anna Frąckowska

Członek Kolegium – Renata Adamowicz

Członek Kolegium – Katarzyna Kurkowska

Członek Kolegium – dr Andrzej Hoja

Członek Kolegium – Izabela Jastrzembska-Olkowska

Sekretarz Kolegium – Agnieszka Barczewska

Członek Kolegium – dr Andrzej Gierszewski

Członek Kolegium – Mateusz Jasik

Członek Kolegium – dr Ewa Szymańska

 

 

Ostatnia aktualizacja : 10.03.2022 15:45
Autor treści : Beata Skrzecz