O Kolegium Wydawniczym

Kolegium Wydawnicze jest organem o charakterze doradczym i opiniotwórczym, które zostało powołane Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Gdańska nr 19/2018 z dnia 27 marca 2018 roku. 

Do zadań Kolegium należą:

  • - opiniowanie i nadzór nad bieżącymi zadaniami wydawniczymi realizowanymi przez Muzeum Gdańska

    -opiniowanie rocznych planów i sprawozdań wydawniczych

    -określanie strategicznych problemów związanych z polityką wydawniczą Muzeum Gdańska.

  • Kolegium obraduje co najmniej dwa razy w roku.

 Obecny skład Kolegium tworzą:

- dr Janusz Dargacz -  Przewodniczący Kolegium

- dr Anna Frąckowska - Vice Przewodnicząca

- Renata Adamowicz - Sekretarz Kolegium

- Marek Adamkowicz - Członek Kolegium

- Bożena Kowalczuk - Członek Kolegium

- Monika Kryger - Członek Kolegium

- dr Ewa Szymańska - Członek Kolegium

- Wojciech Szymański - Członek Kolegium

 

Ostatnia aktualizacja : 28.03.2018 11:26
Autor treści : Beata Skrzecz