O Kolegium ds. Pozyskiwania Muzealiów

Komisja ds. Pozyskiwania Muzealiów została powołana Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Gdańska nr 20/2008 z dnia 28 maja 2008 roku. Zakres i tryb działania Komisja określa jej Regulamin. Do zadań Komisji należy:

 • przyjmowanie i opiniowanie ofert zakupu eksponatów pod względem przydatności tychże eksponatów w zbiorach Muzeum i ich wyceny proponowanej przez oferentów,
 • opiniowanie wartości zabytkowej przedmiotów oferowanych Muzeum do zakupu zgodnie z aktualnymi cenami na rynku antykwarycznym, w przypadku ofert sprzedaży  obiektów o wysokiej wartości konieczna jest dodatkowa ekspertyza uznanego znawcy przedmiotu potwierdzająca opinię członków Komisji ds. Pozyskiwania Muzealiów,
 • przyjmowanie  i opiniowanie darów i przekazów, wycenianie ich zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami na rynku antykwarycznym lub wyrażanie zgody na wycenę dokonaną przez osoby lub instytucje darowujące bądź przekazujące eksponaty,
 • wycena eksponatów pozyskanych w ramach własnych prac pozyskujących np. podczas prac archeologicznych,
 • wycena muzealiów wypożyczanych ze zbiorów Muzeum Gdańska innym instytucjom bądź osobom prywatnym zgodnie z aktualnymi cenami na rynku antykwarycznym (określenie wartości ubezpieczonej wypożyczanego obiektu).

 Obecny skład Komisji tworzą:

 1. Przewodniczący Komisji - dr hab. Waldemar Ossowski - Dyrektor Muzeum
 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Pozyskiwania Muzealiów -
 3. Sekretarz Komisji ds. Pozyskiwania Muzealiów - Katarzyna Lis – Główny Inwentaryzator Zbiorów
 4. Referent ds. Inwentarza muzealiów - Paulina Szeksztełło
 5. Z-ca Dyrektora ds. Merytorycznych - dr Ewa Szymańska
 6. Kierownik Oddziału Dom Uphagena - Wojciech Szymański
 7. Kierownik Oddziału Muzeum Bursztynu - Joanna Grążawska
 8. Z-ca Kierownika Oddziału Muzeum Bursztynu - Renata Adamowicz
 9. Adiunkt Oddziału Muzeum Bursztynu - Bartłomiej Kentzer
 10. Kierownik Oddziału Muzeum Nauki Gdańskiej- dr Grzegorz Szychlinski
 11. Kierownik Oddziału Twierdza Wisłoujście - 
 12. Kierownik Oddziału Dwór Artusa - Izabela Jastrzembska-Olkowska
 13. Adiunkt Oddziału Dwór Artusa - Krzysztof Jachimowicz
 14. Kierownik Biblioteki - Ewa Sztykiel
 15. Kierownik Oddziału Ratusz Głównego Miasta - dr Ewa Bojaruniec-Król
 16. Kierownik Działu Historii - Janusz Dargacz
 17. Adiunkt Oddziału Ratusz Głównego Miasta - Malarstwo - Dorota Powirska
 18. Adiunkt Oddziału Ratusz Głównego Miasta - Gabinet Numizmatyczny - dr Tomasz Olkowski
 19. Asystent Działu Historii - Gabinet Ikonografii - Katarzyna Kurkowska
Ostatnia aktualizacja : 05.01.2018 10:40
Autor treści : beata skrzecz