O Kolegium ds. Pozyskiwania Muzealiów

Komisja ds. Pozyskiwania Muzealiów została powołana Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Gdańska nr 34/2018 z dnia 09 lipca 2018 roku. Zakres i tryb działania Komisja określa jej Regulamin. Do zadań Komisji należy:

 • przyjmowanie i opiniowanie ofert zakupu eksponatów pod względem przydatności tychże eksponatów w zbiorach Muzeum i ich wyceny proponowanej przez oferentów,
 • opiniowanie wartości zabytkowej przedmiotów oferowanych Muzeum do zakupu zgodnie z aktualnymi cenami na rynku antykwarycznym, w przypadku ofert sprzedaży  obiektów o wysokiej wartości konieczna jest dodatkowa ekspertyza uznanego znawcy przedmiotu potwierdzająca opinię członków Komisji ds. Pozyskiwania Muzealiów,
 • przyjmowanie  i opiniowanie darów i przekazów, wycenianie ich zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami na rynku antykwarycznym lub wyrażanie zgody na wycenę dokonaną przez osoby lub instytucje darowujące bądź przekazujące eksponaty,
 • wycena eksponatów pozyskanych w ramach własnych prac pozyskujących np. podczas prac archeologicznych,
 • wycena muzealiów wypożyczanych ze zbiorów Muzeum Gdańska innym instytucjom bądź osobom prywatnym zgodnie z aktualnymi cenami na rynku antykwarycznym (określenie wartości ubezpieczonej wypożyczanego obiektu).

 Obecny skład Komisji tworzą:

 1. Przewodniczący Komisji - dr hab. Waldemar Ossowski - Dyrektor Muzeum
 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Pozyskiwania Muzealiów - dr Ewa Szymańska -    Z-ca Dyrektora ds. merytorycznych
 3. Sekretarz Komisji ds. Pozyskiwania Muzealiów - Katarzyna Lis – Główny Inwentaryzator Zbiorów

Członkowie:

 1. dr Janusz Dargacz - Kierownik Działu Historii
 2. Joanna Grążawska - Kierownik Oddziału Muzeum Bursztynu
 3. Izabela Jastrzembska-Olkowska - Kierownik Oddziału Dwór Artusa
 4. Wojciech Szymański - Kierownik Oddziału Dom Uphagena
 5. Dorota Powirska - Adiunkt Oddziału Ratusz Głównego Miasta Gdańska
 6. dr Anna Frąckowska - z-ca Kierownika Oddziału Ratusz Głównego Miasta Gdańska
 7. Joanna Harasim-Grym - Kierownik Działu Konserwacji Zabytków
 8. Marek Adamkowicz - Kierownik Oddziału Muzeum Poczty Polskiej 
 9. Katarzyna Kurkowska - Kustosz Działu Historii
 10. dr Janusz Marszalec - Adiunkt
 11. dr Andrzej Hoja - Kustosz
Ostatnia aktualizacja : 15.01.2020 08:28
Autor treści : Beata Skrzecz