Usługi społeczne

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Gdańska

Ogłoszenie o zamówieniu

„Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Gdańska”

 

Gdańsk, dnia 11.12.2018 r.

Znak sprawy: NSZP.26.10.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający:

Muzeum Gdańska

80-813 Gdańsk
ul. Długa 46/47

Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie przepisów określonych
w Dziale III, rozdziale 6 „zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwane dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej 750000 euro pod nazwą:

„Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Gdańska”

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

79.71.00.00 – 4 Usługi ochroniarskie

Integralną częścią niniejszego ogłoszenia o zamówieniu stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – Instrukcja dla Wykonawców

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 4 – Formularz cenowy

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Załącznik nr 6 – Wykaz osób

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Zatwierdził
Dyrektor Muzeum Gdańska

 

Waldemar Ossowskihttps://bip.muzeumgdansk.pl/

Autor
informację opublikował: Piotr Stój
liczba wyświetleń: 6462
data wytworzenia: 11.12.2018
data publikacji: 11.12.2018
data ostatniej modyfikacji: 20.12.2018
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 11.12.2018 Piotr Stój Dodanie zobacz zakres zmian
2 11.12.2018 Piotr Stój Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 11.12.2018 Piotr Stój Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 17.12.2018 Piotr Stój Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 17.12.2018 Piotr Stój Aktualizacja zobacz zakres zmian
6 19.12.2018 Piotr Stój Aktualizacja zobacz zakres zmian
7 20.12.2018 Jakub Szałkowski Aktualizacja zobacz zakres zmian
8 20.12.2018 Jakub Szałkowski Aktualizacja zobacz zakres zmian