Muzeum Gdańska - samorządowa instytucja kultury ogłasza nabór do oddziału Twierdza Wisłoujście na stanowisko ASYSTENTA/ADIUNKTA

 

Muzeum Gdańska - samorządowa instytucja kultury

ogłasza nabór do oddziału Twierdza Wisłoujście

na stanowisko

ASYSTENTA/ADIUNKTA

(w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 1996 o muzeach)

 

Miejsce pracy: Gdańsk, Twierdza Wisłoujście/Ratusz Głównego Miasta

OPIS STANOWISKA

1.       Opieka nad kolekcją archeologiczną oddziału

2.       Udział w działalności merytorycznej oddziału, w tym w organizacji wydarzeń kulturalnych

3.       Organizacja obsługi ruchu turystycznego w sezonie letnim

4.       Prowadzenie spraw administracyjnych oddziału

 

WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW

1.       Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: historia, archeologia, muzealnictwo itp.

2.       Komunikatywna znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

3.       Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office

4.       Umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy swojej i zespołu

 

Przewiduje się zatrudnienie jednej osoby na podstawie umowy o pracę na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy (praca możliwa we wszystkie dni tygodnia oraz popołudniami).

Wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3.000-3.300 zł brutto, w zależności od doświadczenia kandydata. Pozostałe składniki wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz Regulaminem Wynagradzania MG.

 

REKRUTACJA

Oferty zawierające:

·         CV z adresem poczty elektronicznej do kontaktów w sprawach rekrutacji oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych,

·         list motywacyjny

należy składać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja[at]muzeumgdansk.pl do dnia 01.11.2021.

 

Muzeum Gdańska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dyrektor Muzeum Gdańska może podjąć decyzję o unieważnieniu rekrutacji bez podawania przyczyny.

 

TREŚĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Gdańska w celu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujemy:

1.        administratorem danych osobowych kandydatów jest Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Długa 46/47,

2.        inspektorem ochrony danych w Muzeum Gdańska jest pan Piotr Stój, e-mail abi@muzeumgdansk.pl,

3.        dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym,

4.        dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

5.        dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na ww. stanowisko pracy,

6.        kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7.        kandydaci mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

8.        podanie przez kandydatów danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji. Kandydaci są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie aplikacji w rekrutacji,

9.        dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Last update : 30.09.2021 10:05
Content author : Piotr Stój

Muzeum Gdańska - samorządowa instytucja kultury ogłasza nabór do Działu Technicznego na stanowisko Pracownik techniczny – konserwator

 

Muzeum Gdańska - samorządowa instytucja kultury

 

ogłasza nabór do Działu Technicznego na stanowisko

 

 

Pracownik techniczny – konserwator

 

OPIS STANOWISKA

 

1.       przygotowywanie pomieszczeń do wystaw i ich późniejszy demontaż, w tym praca na wysokości,

2.       przygotowywanie pomieszczeń do wydarzeń kulturalnych, wykonywanie drobnych remontów i bieżących napraw w obiektach MG,

3.       prowadzenie samochodu służbowego do 3,5t,

4.       wykonywania innych zleconych prac fizycznych.

Przewiduje się zatrudnienie jednej osoby na podstawie umowy o pracę na pełen etat w równoważnym systemie czasu pracy.

 

Wynagrodzenie zasadnicze około 3.000 zł brutto, w zależności od posiadanego doświadczenia.

 

WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW

 

1.       preferowane wykształcenie techniczne,

2.       preferowane doświadczenie pracy na podobnym stanowisku,

3.       brak przeciwwskazań do pracy fizycznej i na wysokości,

4.       prawo jazdy kat. B,

5.       bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność.

 

REKRUTACJA

 

CV z danymi do kontaktów w sprawach rekrutacji oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie do dnia 29.10.2021 na adres rekrutacja[at]muzeumgdansk.pl.

 

Muzeum Gdańska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

TREŚĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Gdańska w celu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujemy:

 

1. administratorem danych osobowych kandydatów jest Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Długa 46/47,

2. inspektorem ochrony danych w Muzeum Gdańska jest pan Piotr Stój, e-mail abi@muzeumgdansk.pl

3. dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym.

4. dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na ww. stanowisko pracy.

6. kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. kandydaci mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. podanie przez kandydatów danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji. Kandydaci są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie aplikacji w rekrutacji.

9. dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Last update : 30.09.2021 10:19
Content author : Piotr Stój