Muzeum Gdańska – samorządowa instytucja kultury ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. KANCELARYJNYCH

 

Muzeum Gdańska – samorządowa instytucja kultury

ogłasza nabór na stanowisko

SPECJALISTA DS. KANCELARYJNYCH

Miejsce pracy: Kancelaria Muzeum Gdańska, Ratusz Głównego Miasta

OPIS STANOWISKA

·         obsługa sekretariatu instytucji

·         obsługa kancelaryjna pracowników i interesantów instytucji

·         redagowanie i przepisywanie pism urzędowych, grzecznościowych

·         redagowanie protokołów i notatek służbowych

·         prowadzenie kalendarza spotkań dyrekcji

·         obsługa spotkań dyrekcji

·         prowadzenie i aktualizowanie bazy danych kontaktowych instytucji

·         kompleksowa obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej

·         obsługa wewnętrznego obiegu dokumentów instytucji, w tym prowadzenie ewidencji

·         obsługa systemów urzędowych typu ePUAP, BIP

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW

·         wykształcenie wyższe

·         umiejętność obsługi komputera i bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

·         umiejętność poprawnego i szybkiego redagowania tekstów pisemnych oraz protokołowania,

·         komunikatywna znajomość przynajmniej jednego języka obcego, preferowane angielski lub niemiecki

·         mile widziana znajomość trójmiejskich instytucji kultury i ich oferty

·         umiejętność nawiązywania kontaktów i pracy w zespole

·         wysoka kultura osobista i dyskrecja

·         dobra organizacja pracy własnej i samodzielność

Przewiduje się zatrudnienie jednej osoby na podstawie umowy o pracę na pełen etat w równoważnym systemie czasu pracy (standardowe godziny otwarcia Kancelarii w dni powszednie od 8.00 do 17.00 oraz zgodnie z bieżącym potrzebami instytucji).

Wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3.000-3.500 zł brutto, w zależności od doświadczenia kandydata. Pozostałe składniki wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz Regulaminem Wynagradzania MG.

 

REKRUTACJA

Oferty zawierające CV z adresem poczty elektronicznej do kontaktów w sprawach rekrutacji i zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny należy składać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja[at]muzeumgdansk.pl do dnia 19 listopada 2021.

 

Muzeum Gdańska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Podczas rozmów kwalifikacyjnych przewiduje się udział w zadaniach rekrutacyjnych sprawdzających umiejętności kandydata.

Dyrektor Muzeum Gdańska może podjąć decyzję o unieważnieniu rekrutacji bez podawania przyczyny.

 

TREŚĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Gdańska w celu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujemy:

1.        administratorem danych osobowych kandydatów jest Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Długa 46/47,

2.        inspektorem ochrony danych w Muzeum Gdańska jest pan Piotr Stój, e-mail abi@muzeumgdansk.pl,

3.        dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym,

4.        dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

5.        dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na ww. stanowisko pracy,

6.        kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7.        kandydaci mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

8.        podanie przez kandydatów danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji. Kandydaci są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie aplikacji w rekrutacji,

9.        dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Last update : 08.11.2021 09:06
Content author : beata skrzecz

Muzeum Gdańska - samorządowa instytucja kultury ogłasza nabór do Działu Historii na stanowisko DOKUMENTALISTY

Muzeum Gdańska - samorządowa instytucja kultury

ogłasza nabór do Działu Historii na stanowisko

DOKUMENTALISTY

(w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 1996 o muzeach)

 

Miejsce pracy: Gdańsk, Ratusz Głównego Miasta oraz w terenie zgodnie z bieżacymi potrzebami

NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI

 1. prowadzenie bieżącej kroniki i dokumentowanie wydarzeń odbywających się w Gdańsku
 2. gromadzenie i opracowywanie dokumentów życia społecznego i innych artefaktów współczesnych
 3. ewidencjonowanie zbiorów Działu Historii
 4. pełnienie dyżurów merytorycznych w oddziałach Muzeum

 

WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW

 1. wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie historii, preferowana specjalizacja archiwistyczna lub muzealnictwo
 2. minimum roczny staż pracy
 3. biegła znajomość pakietu MS Office (Excel, Word)
 4. dobra organizacja pracy, własna inicjatywa
 5. systematyczność, dokładność, cierpliwość
 6. umiejętność pracy w zespole

 

Przewiduje się zatrudnienie jednej osoby na podstawie umowy o pracę na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy. Standardowy czas pracy: poniedziałek – piątek w godz. 8:00-16:00 z możliwością zmian w zależności od aktualnych obowiązków.

Wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3.010-3.500 zł brutto, w zależności od doświadczenia kandydata. Pozostałe składniki wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz Regulaminem Wynagradzania MG.

Planowany termin zatrudnienia: styczeń 2022.

 

REKRUTACJA

Aplikacje zawierające CV z adresem poczty elektronicznej do kontaktów w sprawach rekrutacji i zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny należy składać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja[at]muzeumgdansk.pl do dnia 05.12.2021.

 

Rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po zakończeniu naboru ofert.

Muzeum Gdańska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dyrektor Muzeum Gdańska może podjąć decyzję o unieważnieniu rekrutacji bez podawania przyczyny.

 

TREŚĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Gdańska w celu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujemy:

 1. administratorem danych osobowych kandydatów jest Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Długa 46/47,
 2. inspektorem ochrony danych w Muzeum Gdańska jest pan Piotr Stój, e-mail abi@muzeumgdansk.pl,
 3. dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym,
 4. dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 5. dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na ww. stanowisko pracy,
 6. kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. kandydaci mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 8. podanie przez kandydatów danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji. Kandydaci są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie aplikacji w rekrutacji,
 9. dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Last update : 18.11.2021 15:13
Content author : beata skrzecz

Muzeum Gdańska - samorządowa instytucja kultury ogłasza nabór do oddziału Twierdza Wisłoujście na stanowisko ASYSTENTA/ADIUNKTA

 

Muzeum Gdańska - samorządowa instytucja kultury

ogłasza nabór do oddziału Twierdza Wisłoujście

na stanowisko

ASYSTENTA/ADIUNKTA

(w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 1996 o muzeach)

 

Miejsce pracy: Gdańsk, Twierdza Wisłoujście/Ratusz Głównego Miasta

OPIS STANOWISKA

1.       Opieka nad kolekcją archeologiczną oddziału

2.       Udział w działalności merytorycznej oddziału, w tym w organizacji wydarzeń kulturalnych

3.       Organizacja obsługi ruchu turystycznego w sezonie letnim

4.       Prowadzenie spraw administracyjnych oddziału

 

WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW

1.       Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: historia, archeologia, muzealnictwo itp.

2.       Komunikatywna znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

3.       Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office

4.       Umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy swojej i zespołu

 

Przewiduje się zatrudnienie jednej osoby na podstawie umowy o pracę na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy (praca możliwa we wszystkie dni tygodnia oraz popołudniami).

Wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3.000-3.300 zł brutto, w zależności od doświadczenia kandydata. Pozostałe składniki wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz Regulaminem Wynagradzania MG.

 

REKRUTACJA

Oferty zawierające:

·         CV z adresem poczty elektronicznej do kontaktów w sprawach rekrutacji oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych,

·         list motywacyjny

należy składać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja[at]muzeumgdansk.pl do dnia 01.11.2021.

 

Muzeum Gdańska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dyrektor Muzeum Gdańska może podjąć decyzję o unieważnieniu rekrutacji bez podawania przyczyny.

 

TREŚĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Gdańska w celu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujemy:

1.        administratorem danych osobowych kandydatów jest Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Długa 46/47,

2.        inspektorem ochrony danych w Muzeum Gdańska jest pan Piotr Stój, e-mail abi@muzeumgdansk.pl,

3.        dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym,

4.        dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

5.        dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na ww. stanowisko pracy,

6.        kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7.        kandydaci mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

8.        podanie przez kandydatów danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji. Kandydaci są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie aplikacji w rekrutacji,

9.        dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Last update : 30.09.2021 10:05
Content author : Piotr Stój

Muzeum Gdańska - samorządowa instytucja kultury ogłasza nabór do Działu Technicznego na stanowisko Pracownik techniczny – konserwator

 

Muzeum Gdańska - samorządowa instytucja kultury

 

ogłasza nabór do Działu Technicznego na stanowisko

 

 

Pracownik techniczny – konserwator

 

OPIS STANOWISKA

 

1.       przygotowywanie pomieszczeń do wystaw i ich późniejszy demontaż, w tym praca na wysokości,

2.       przygotowywanie pomieszczeń do wydarzeń kulturalnych, wykonywanie drobnych remontów i bieżących napraw w obiektach MG,

3.       prowadzenie samochodu służbowego do 3,5t,

4.       wykonywania innych zleconych prac fizycznych.

Przewiduje się zatrudnienie jednej osoby na podstawie umowy o pracę na pełen etat w równoważnym systemie czasu pracy.

 

Wynagrodzenie zasadnicze około 3.000 zł brutto, w zależności od posiadanego doświadczenia.

 

WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW

 

1.       preferowane wykształcenie techniczne,

2.       preferowane doświadczenie pracy na podobnym stanowisku,

3.       brak przeciwwskazań do pracy fizycznej i na wysokości,

4.       prawo jazdy kat. B,

5.       bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność.

 

REKRUTACJA

 

CV z danymi do kontaktów w sprawach rekrutacji oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie do dnia 29.10.2021 na adres rekrutacja[at]muzeumgdansk.pl.

 

Muzeum Gdańska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

TREŚĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Gdańska w celu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujemy:

 

1. administratorem danych osobowych kandydatów jest Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Długa 46/47,

2. inspektorem ochrony danych w Muzeum Gdańska jest pan Piotr Stój, e-mail abi@muzeumgdansk.pl

3. dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym.

4. dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na ww. stanowisko pracy.

6. kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. kandydaci mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. podanie przez kandydatów danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji. Kandydaci są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie aplikacji w rekrutacji.

9. dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Last update : 30.09.2021 10:19
Content author : Piotr Stój