Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż sprzętu oświetleniowego w Hali Głównej Dworu Artusa w Gdańsku.

 

NSZP.26.10.2018                                                                                            Gdańsk, dnia 31.10.2018 r.

 

 

 

                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż sprzętu oświetleniowego w Hali Głównej Dworu Artusa w Gdańsku.

 

 

ZAKRES PRAC

 

Zamówienie obejmuje wykonanie części prac zawartych w projekcie instalacji elektrycznej oświetlenia
 i sterowania Głównej Hali Dworu Artusa. Szczegółowy zakres prac zawierają załączniki: 3. Opis
zakresu prac i 4. Przedmiar prac.

Zamówienie obejmuje rozbudowę istniejącej instalacji oświetleniowej Hali Głównej – zainstalowanych szynoprzewodów i opraw sterowanych w protokole DMX. Zamówienie nie obejmuje wykonania instalacji zasilającej i sterowniczej.

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:

-         dostawy sprzętu oświetleniowego w ilościach i parametrach określonych w załączniku...

-         montażu projektorów oświetleniowych w istniejących szynoprzewodach

-         montażu projektorów na filarach Hali

-         dostawy i montażu sterownika DMX, splittera, bloku przekaźników w rozdzielnicy

-         dostawy i montażu czujnika natężenia światła z ułożeniem przewodów

-         dostawy i montażu panela sterowniczego (min. 4-przyciskowego) z ułożeniem przewodów

-         dostawy i montażu dodatkowego wyposażenia rozdzielnicy – styczników i wyłączników nadprądowych

-         zaadresowania i ustawienia projektorów

-         zaprogramowania sterownika z uwzględnieniem minimum:

*  czterech scen świetlnych według zaleceń Zamawiającego,

* reakcji wybranych scen na natężenie oświetlenia zewnętrznego – dynamicznego dostosowania strumienia świetlnego i temperatury barwowej projektorów do natężenia światła zewnętrznego

* komunikacji i możliwości modyfikacji scen świetlnych z tabletu lub smartfona

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 14.12.2018r.

 

KRYTERIA OCENY OFERT

 

Oferty będą oceniane wg kryterium – cena 100%

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

oferty należy złożyć do dnia 08.11.2018 r., do godz. 12:00 w Kancelarii Muzeum Gdańska, ul Długa 46/47, 80-831 Gdańsk, lub pocztą elektroniczną na adres: zam.publiczne@muzeumgdansk.pl

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Arkadiusz Szeksztełło, tel. 512-418-749, a.szeksztello@muzeumgdansk.pl

 

Załączniki:

1.   Projekt instalacji elektrycznej oświetlenia i sterowania Głównej Hali Dworu Artusa w Gdańsku.

2.   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

3.   Opis zakresu prac.

4.   Przedmiar prac.

5.   Formularz ofertowy.

 

Autor
informację opublikował: Piotr Stój
liczba wyświetleń: 1281
data wytworzenia: 31.10.2018
data publikacji: 31.10.2018
data ostatniej modyfikacji: 31.10.2018
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 31.10.2018 Piotr Stój Dodanie zobacz zakres zmian