Zapytanie ofertowe na usługę telefonii komórkowej wraz z aparatami telefonicznymi, kart internetowych, karty SMS, telefonii stacjonarnej oraz usługę wirtualnej centralki telefonicznej.

 

NSZP.14.11.2018 Gdańsk, dnia 14.11.2018 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 zaprasza do złożenia oferty na usługę telefonii komórkowej wraz z aparatami telefonicznymi, kart internetowych, karty SMS, telefonii stacjonarnej oraz usługę wirtualnej centralki telefonicznej.

 

 

ZAKRES OFERTY:

 

Zamówienie obejmuje:

 

1. Usługę telefonii komórkowej na 115 numerów telefonicznych,

- Przeniesienie lub zaadoptowanie 115 numerów telefonicznych które są wykupione przez Muzeum Gdańska u obecnego operatora.

- Podział usług telefonii komórkowej na 5 planów taryfowych opisanych w Specyfikacja limitów i usług telefonii komórkowej, kart internetowych i karty z pakietem SMS. (załącznik nr 2) oraz wdrożenie je na wybranych przez Muzeum Gdańska numerach telefonów.

- Dostawę aparatów telefonicznych w 5 klasach opisanych w specyfikacji aparatów telefonicznych (załącznik nr 1).

- Koszt jednorazowy za aparat telefoniczny nie może przekraczać 1 zł netto

2. Przeniesienie numerów i usługę dostarczenia internetu w transmisji LTE na 4 kart SIM opisanych w Specyfikacja limitów i usług telefonii komórkowej i kart internetowych. (załącznik nr 2).

3. Usługę telefonii stacjonarnej na 7 numerów stacjonarnych opisanych w Specyfikacji limitów i usług telefonii stacjonarnej (załącznik nr 4).

4. Usługę wirtualnej centralki opisanej w Specyfikacja wirtualnej centralki telefonicznej.

 

 

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY:

 

Proszę o przestawienie oferty dla dwóch wariantów okresu umowy: 24 i 36 miesięcy.

Termin obowiązywania umowy: od dnia 01.01.2019r. na czas 24 miesięcy lub 36 miesięcy.

 

KRYTERIA OCENY OFERT

 

Oferty będą oceniane wg kryterium – cena 100%

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

oferty należy złożyć do dnia 22.11.2018 r., do godz. 12:00 w Kancelarii Muzeum Gdańska, ul Długa 46/47, 80-831 Gdańsk, lub pocztą elektroniczną na adres: zam.publiczne@muzeumgdansk.pl

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Piotr Stój, tel. 531-074-950, p.stoj@muzeumgdansk.pl

 

Załączniki:

1.   Specyfikacja aparatów telefonicznych

2.   Specyfikacja limitów i usług telefonii komórkowej, kart internetowych i karty z pakietem SMS.

3.   Specyfikacja limitów i usług telefonii stacjonarnej

4.   Specyfikacja wirtualnej centralki telefonicznej.

5.   Formularz ofertowy.