Rejestry, ewidencja, archiwa

Kancelaria Muzeum Gdańska prowadzi:

 • dziennik korespondencyjny,
 • zeszyt kontroli zewnętrznych,
 • rejestr Zarządzeń Dyrektora,
 • rejestr zezwoleń na przebywanie w obiektach Muzeum,
 • rejestr wysyłanej korespondencji pocztowej,
 • rejestr wydanych znaczków pocztowych,
 • rejestr wydanych biletów  komunikacji miejskiej,
 • rejestr posiadaczy złotych i srebrnych kart VIP Muzeum.
 • rejestr zawartych umów na udostępnianie praw do publikacji obiektów ze zbiorów Muzeum Gdańska.

 Dział Inwentarzy Muzealiów prowadzi i przechowuje:

 • umowy darowizny obiektów, przekazy, protokoły przekazania,
 • oferty sprzedaży eksponatów,
 • protokoły z posiedzeń Komisji ds. Pozyskiwania Muzealiów,
 • umowy i protokoły użyczenia,
 • protokoły użyczenia do konserwacji,
 • umowy depozytowe.

Ponadto Dział Inwentarzy Muzealiów administruje pod względem merytorycznym program komputerowy do ewidencji zbiorów muzealnych MUSNET, gdzie przechowywane są metadane i wizerunki muzealiów z kolekcji Muzeum Gdańska.

Pracownicy Oddziałów Muzeum Gdańska oraz Działu Historii i Działu Konserwacji Zbiorów prowadzą dodatkowo:

 • księgi inwentarzowe muzealiów,
 • księgi depozytowe muzealiów,
 • karty ewidencyjne muzealiów wraz z fotografiami,
 • rejestry muzealiów,
 • ewidencje prowadzonych kwerend zewnętrznych i wewnętrznych,
 • rejestr wejść do magazynów gdzie znajdują się muzealia,
 • dokumentację wewnętrzną pism, scenariuszy wystaw itp.

 

 • rejestr stanowisk archeologicznych, gdzie Muzeum prowadziło prace,
 • rejestr dokumentacji archeologicznej.

 Dział Marketingu prowadzi:

 • rejestry materiałów promocyjnych nagrywanych na potrzeby Muzeum,
 • kalendaria wystaw, wydarzeń i wykładów w Muzeum,
 • rejestr prowadzonych tłumaczeń na potrzeby Muzeum.

Zasady udostępniania:

Dane zawarte w księdze inwentarzowej, depozytowej oraz rejestrze muzealiów są udostępniane do celów badawczych i naukowych, na pisemny wniosek z uzasadnieniem, kierowany do Dyrektora Muzeum. Udostępniane dane są do wglądu w Muzeum.

Pozostałe rejestry udostępniane są wyłącznie na pisemny wniosek kierowany do Dyrektora Muzeum.

Udostępniane są dane za wyjątkiem informacji niejawnych oraz mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów.

Ostatnia aktualizacja : 28.12.2017 14:57
Autor treści : Beata Skrzecz