Sposób załatwiania spraw

Godziny otwarcia wszystkich Oddziałów Muzeum Gdańska są dostępne na stronie Muzeum (www.muzeumgdansk.pl) lub w zakładce BIP „Godziny otwarcia”.

Pracownicy merytoryczni Oddziałów, Działów, księgowość, dyrekcja pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

W weekendy oraz podczas uroczystości organizowanych w Oddziałach Muzeum Gdańska  nadzór sprawują pracownicy merytoryczni, którzy przebywają na terenie Muzeum.

Sprawy można zgłaszać do Punkt podawczego dokumentów znajdującego się w kancelarii w siedzibie Muzeum lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria(at)muzeumgdansk.pl 

W Muzeum funkcjonuje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, zgodnie z którym każde zgłoszenie jest klasyfikowane jako sprawa i przydzielane do właściwej komórki organizacyjnej, odpowiadającej za jej realizację. W zależności od stopnia złożoności sprawy, decyzję o jej realizacji może podjąć kierownik komórki organizacyjnej lub dyrektor.

 

 

Ostatnia aktualizacja : 28.12.2017 21:46
Autor treści : Beata Skrzecz