Rada Muzeum

Rada Muzeum przy Muzeum Gdańska działa na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm., Statutu Muzeum Gdańska nadanego Uchwałą nr XXXII/668/12 Rady Miasta Gdańska.

Rada Muzeum jest organem sprawującym nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa określonych w art. 1 ustawy o muzeach, a także ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.


Ostatnia aktualizacja : 28.12.2017 11:45
Autor treści : beata skrzecz

Skład Rady Muzeum Gdańska na lata 2017-2021

 

 

 

Ostatnia aktualizacja : 10.03.2022 12:09
Autor treści : beata skrzecz