Rada Muzeum

Rada Muzeum przy Muzeum Gdańska działa na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm., Statutu Muzeum Gdańska nadanego Uchwałą nr XXXII/668/12 Rady Miasta Gdańska.

Rada Muzeum jest organem sprawującym nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa określonych w art. 1 ustawy o muzeach, a także ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.


Ostatnia aktualizacja : 28.12.2017 11:45
Autor treści : Beata Skrzecz

Skład Rady Muzeum Gdańska na lata 2022-2026

 Skład Rady Muzeum Gdańska 2022 - 2026:

  1. Jolanta Gumula
  2. prof. dr hab. Edmund Kizik
  3. Alicja Knast
  4. dr hab. Peter Loew
  5. prof. dr hab. Beata Możejko
  6. dr Michał Niezabitowski
  7. prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
  8. prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk
  9. dr hab. Danuta Popinigis

 

 

Ostatnia aktualizacja : 18.11.2022 11:06
Autor treści : Beata Skrzecz