Rada Muzeum

Rada Muzeum przy Muzeum Gdańska działa na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm., Statutu Muzeum Gdańska nadanego Uchwałą nr XXXII/668/12 Rady Miasta Gdańska.

Rada Muzeum jest organem sprawującym nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa określonych w art. 1 ustawy o muzeach, a także ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.


Ostatnia aktualizacja : 28.12.2017 11:45
Autor treści : beata skrzecz

Skład Rady Muzeum Gdańska na lata 2017-2021

Radę Muzeum Gdańska na lata 2017-2021 powołał Prezydent Miasta Gdańska Zarządzeniem Nr 2126/17 z dnia 14 grudnia 2017. 

W skład Rady Muzeum Gdańska wchodzą:

 1. dr Sylwia Bykowska
 2. dr Zbigniew Canowiecki
 3. dr hab. Mariusz Czepczyński
 4. prof. dr hab. Wiesław Długokęcki
 5. Wojciech Duda
 6. prof. dr hab. Igor Hałagida
 7. dr Dariusz Kacprzak
 8. prof. dr hab. Edmund Kizik
 9. dr Jacek Kriegseisen
 10. prof. dr hab. Piotr Niemcewicz
 11. Michał Niezabitowski
 12. prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
 13. prof. dr hab. Krzysztof Polkowski
 14. Robert Pytlos
 15. Władysław Zawistowski 

 

 

Ostatnia aktualizacja : 06.07.2018 13:17
Autor treści : beata skrzecz