Ceny biletów

Ceny biletów wstępu do Oddziałów Muzeum Gdańska reguluje Zarządzenie nr 29/2022Dyrektora Miasta Gdańska z dnia 22 lipca 2022 roku.

 

  Ratusz Głównego Miasta Galeria Palowa Dwór Artusa Muzeum Bursztynu Dom Uphagena Muzeum Poczty Polskiej Punkt widokowy w Ratuszu Głównego Miasta Punkt widokowy w Muzeum Nauki Gdańskiej Muzeum Nauki Gdańskiej Twierdza Wisłoujście Wartownia nr 1 na Westerplatte Kuźnia Wodna w Oliwie
 
BILET NORMALNY
 
22 zł 8 zł 22 zł 32 zł 22 zł 15 zł 15 zł w cenie biletu 22 zł 32 zł 8 zł 15 zł
BILET ULGOWY 15 zł 5 zł 15 zł 22 zł 15 zł 8 zł 8 zł w cenie biletu 15 zł 22 zł 5 zł 8 zł
BILET ZBIOROWY NORMALNY 21 zł X 21 zł 31 zł 21 zł 14 zł X w cenie biletu 21 zł 31 zł X X
BILET ZBIOROWY ULGOWY 141 zł X 14 zł 21 zł 141 zł 7 zł X w cenie biletu 14 zł 21 zł X X
BILET RODZINNY 58 zł X 58 zł 80 zł 58 zł 37 zł X X 58 zł 80 zł X 20
DZIEŃ WOLNEGO WSTĘPU tak X tak tak tak tak nie nie nie nie nie nie

 

BILET RODZINNY

Przysługuje rodzinie składającej się z: maksymalnie 2 osób dorosłych i 6 dzieci (w wieku 7-17 lat), czyli w sumie grupy liczącej maksymalnie 8 osób.

BILET ZBIOROWY

Przysługuje grupie liczącej minimum 10 osób.

Przewodnik grupy korzystającej z biletu zbiorowego wchodzi za darmo.

KARNET: 120 zł normalny, 80 zł ulgowy. Karnet upoważnia do zwiedzania wszystkich oddziałów Muzeum Gdańska wraz z punktami widokowymi i Galerią Palową. Karnet jest ważny 90 dni od momentu zakupu. 

Ostatnia aktualizacja : 25.01.2023 15:01
Autor treści : Beata Skrzecz

Ulgi i Zwolnienia z Opłat za Wstęp do Muzeum

Ulgę w opłacie oraz zwolnienie za wstęp (poza dniem wolnego wstępu) do Oddziałów MHMG regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia.

Na jego podstawie:

Ulga w opłacie za wstęp do Oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska przysługuje:
1. Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
2.  Nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych, wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
3.  Osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami;
4. Osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
5.   Kombatantom.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska przysługuje:
1.   Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orla Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2.    Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3.   Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4.    Posiadaczom Karty Polaka;
5.    Dzieciom do lat 7.


W CELU SKORZYSTANIA Z ULGI LUB ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA WSTĘP DO ODDZIAŁÓW MUZEUM GDAŃSKA NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PRACOWNIKOWI MUZEUM ODPOWIEDNI DOKUMENT POWTERDZAJĄCY ULGĘ LUB ZWOLNIENIE Z OPŁATY

Ostatnia aktualizacja : 26.03.2018 14:28
Autor treści : Beata Skrzecz

Opłaty za Działania Edukacyjne

Muzeum Gdańska pobiera także opłaty z tytułu prowadzonych działań edukacyjnych. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczego biletu oraz karnetu. Karnet uprawnia do 8 wejść. Zapisy telefoniczne oraz mailowe prowadzi Dział Edukacji. 

  1. lekcja muzealna 8 zł od uczestnika
  2. weekendowe warsztaty plastyczne 4 zł za godzinę od uczestnika. Karnet obliczany jako iloczyn liczby godzin i opłaty jednorazowej
  3. weekendowe spotkania rodzinne (dawniej SOWOTY) 16 zł od opiekuna z dzieckiem, kolejna osoba dorosła 8 zł, kolejne dziecko 4 zł
  4. Wakacje w Mieście (Akcja Lato) 4 zł od uczestnika
  5. Ferie Zimowe w Mieście (Akcja Zima) 4 zł od uczestnika

 

Opłaty dla członków Akademi Gdańskich Lwiątek naliczane są w oparciu o osobne prozumienia.

 Liczba opiekunów grup zwolnionych z opłat:

  1. dwóch przy grupie do 20 uczestników
  2. trzech przy grupie 21-30 uczestników

 

 

 

Ostatnia aktualizacja : 12.07.2022 10:54
Autor treści : Beata Skrzecz