Ceny biletów

Ceny biletów wstępu do Oddziałów Muzeum Gdańska reguluje Zarządzenie nr 15/2023 Dyrektora Miasta Gdańska z dnia 19 kwietnia 2023 roku.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2023 Dyrektora Muzeum Gdańska z dnia 19.04.2023 r.

 

Ratusz Głównego Miasta

Galeria Palowa

Dwór Artusa

Muzeum Bursztynu

Dom Uphagena

Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

Punkt widokowy Ratusz Głównego Miasta

Punkt widokowy Muzeum Nauki Gdańskiej

Muzeum Nauki Gdańskiej

Twierdza Wisłoujście

Wartowania nr 1 na Westerplatte

Kuźnia Wodna w Oliwie

Zespół

Przedbramia

(Katownia)

BILET NORMALNY

 

 

23 zł

 

10 zł

 

23 zł

 

32 zł

 

23 zł

 

15 zł

 

16 zł

W cenie biletu

 

23 zł

 

32 zł

 

10 zł

 

10 zł

 

15 zł

BILET ULGOWY

 

 

16 zł

 

6 zł

 

16 zł

 

22 zł

 

16 zł

 

10 zł

 

10 zł

W cenie biletu

 

16 zł

 

22 zł

 

6 zł

 

6 zł

 

10 zł

BILET ZBIOROWY NORMALNY

 

22 zł

 

X

 

22 zł

 

31 zł

 

22 zł

 

14 zł

 

X

W cenie biletu

 

22 zł

 

31 zł

 

X

 

X

 

X

BILET ZBIOROWY ULGOWY

 

15 zł

 

X

 

15 zł

 

21 zł

 

15 zł

 

9 zł

 

X

W cenie biletu

 

15 zł

 

21 zł

 

X

 

X

 

X

BILET RODZINNY

 

 

60 zł

 

X

 

60 zł

 

80 zł

 

60 zł

 

38zł

 

X

 

X

 

60 zł

 

80 zł

 

X

 

X

 

X

DZIEŃ WOLNEGO WSTĘPU

 

tak

 

X

 

tak

 

tak

 

tak

 

tak

 

nie

 

nie

 

nie

 

nie

 

nie

 

nie

 

nie

 

Bilet rodzinny: Przysługuje rodzinie składającej się z maksymalnie 8 osób, w tym do 2 osób dorosłych i do 6 dzieci (w wieku 7-17 lat).

Bilet zbiorowy: Przysługuje grupie liczącej minimum 10 osób. Przewodnik grupy korzystającej z biletu zbiorowego wchodzi za darmo.

Karnet: Karnet upoważnia do zwiedzania wszystkich oddziałów Muzeum Gdańska wraz z punktami widokowymi i Galerią Palowa. Karnet jest ważny 90 dni od momentu zakupu. Karnet normalny 120 zł. Karnet ulgowy 80 zł.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja : 16.05.2023 15:33
Autor treści : Paula Siwak

Ulgi i Zwolnienia z Opłat za Wstęp do Muzeum

Ulgę w opłacie oraz zwolnienie za wstęp (poza dniem wolnego wstępu) do Oddziałów MHMG regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia.

Na jego podstawie:

Ulga w opłacie za wstęp do Oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska przysługuje:
1. Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
2.  Nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych, wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
3.  Osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami;
4. Osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
5.   Kombatantom.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska przysługuje:
1.   Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orla Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2.    Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3.   Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4.    Posiadaczom Karty Polaka;
5.    Dzieciom do lat 7.


W CELU SKORZYSTANIA Z ULGI LUB ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA WSTĘP DO ODDZIAŁÓW MUZEUM GDAŃSKA NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PRACOWNIKOWI MUZEUM ODPOWIEDNI DOKUMENT POWTERDZAJĄCY ULGĘ LUB ZWOLNIENIE Z OPŁATY

Ostatnia aktualizacja : 26.03.2018 14:28
Autor treści : Beata Skrzecz

Opłaty za Działania Edukacyjne

Muzeum Gdańska pobiera także opłaty z tytułu prowadzonych działań edukacyjnych. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczego biletu oraz karnetu. Karnet uprawnia do 8 wejść. Zapisy telefoniczne oraz mailowe prowadzi Dział Edukacji. 

  1. lekcja muzealna 8 zł od uczestnika
  2. weekendowe warsztaty plastyczne 4 zł za godzinę od uczestnika. Karnet obliczany jako iloczyn liczby godzin i opłaty jednorazowej
  3. weekendowe spotkania rodzinne (dawniej SOWOTY) 16 zł od opiekuna z dzieckiem, kolejna osoba dorosła 8 zł, kolejne dziecko 4 zł
  4. Wakacje w Mieście (Akcja Lato) 4 zł od uczestnika
  5. Ferie Zimowe w Mieście (Akcja Zima) 4 zł od uczestnika

 

Opłaty dla członków Akademi Gdańskich Lwiątek naliczane są w oparciu o osobne prozumienia.

 Liczba opiekunów grup zwolnionych z opłat:

  1. dwóch przy grupie do 20 uczestników
  2. trzech przy grupie 21-30 uczestników

 

 

 

Ostatnia aktualizacja : 12.07.2022 10:54
Autor treści : Beata Skrzecz