Ceny biletów

Ceny biletów wstępu do Oddziałów Muzeum Gdańska reguluje Zarządzenie nr 16/2016 Dyrektora Miasta Gdańska z dnia 1 kwietnia 2016 roku.

 

  Ratusz Głównego Miasta Dwór Artusa Muzeum Bursztynu Dom Uphagena Twierdza Wisłoujście Muzeum Nauki Gdańskiej Wartownia nr 1 na Westerplatte Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku Kuźnia w Oliwie (oddział w organizacji) Punkt widokowy w Ratuszu Głównego Miasta Taras widokowy w Muzeum Bursztynu Punkt widokowy w Muzeum Nauki Gdańskiej
 
BILET NORMALNY
 
12 zł 10 zł 12 zł 10 zł 15 zł 10 zł 5 zł 8 zł - 5 zł 5 zł w cenie biletu
BILET ULGOWY 6 zł 5 zł 6 zł 5 zł 7 zł 5 zł 3 zł 4 zł - 5 zł 5 zł w cenie biletu
BILET ZBIOROWY NORMALNY 11 zł 9 zł 11 zł 9 zł 14 zł 9 zł brak 7 zł - 5 zł 5 zł w cenie biletu
BILET ZBIOROWY ULGOWY 5 zł 4 zł 5 zł 4 zł 6 zł 4 zł brak 3 zł - 5 zł 5 zł w cenie biletu
BILET RODZINNY 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 35 zł 20 zł brak brak - brak brak brak
DZIEŃ WOLNEGO WSTĘPU tak tak  
tak
 
tak nie nie nie tak - nie nie nie

 

BILET RODZINNY

Przysługuje rodzinie składającej się z: maksymalnie 2 osób dorosłych i 6 dzieci, czyli w sumie grupy liczącej maksymalnie 8 osób.

BILET ZBIOROWY

Przysługuje grupie liczącej minimum 10 osób.

Przewodnik grupy korzystającej z biletu zbiorowego wchodzi za darmo.

Ostatnia aktualizacja : 26.03.2018 14:26
Autor treści : beata skrzecz

Ulgi i Zwolnienia z Opłat za Wstęp do Muzeum

Ulgę w opłacie oraz zwolnienie za wstęp (poza dniem wolnego wstępu) do Oddziałów MHMG regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia.

Na jego podstawie:

Ulga w opłacie za wstęp do Oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska przysługuje:
1. Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
2.  Nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych, wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
3.  Osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami;
4. Osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
5.   Kombatantom.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska przysługuje:
1.   Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orla Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2.    Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3.   Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4.    Posiadaczom Karty Polaka;
5.    Dzieciom do lat 7.


W CELU SKORZYSTANIA Z ULGI LUB ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA WSTĘP DO ODDZIAŁÓW MUZEUM GDAŃSKA NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PRACOWNIKOWI MUZEUM ODPOWIEDNI DOKUMENT POWTERDZAJĄCY ULGĘ LUB ZWOLNIENIE Z OPŁATY

Ostatnia aktualizacja : 26.03.2018 14:28
Autor treści : beata skrzecz

Opłaty za Działania Edukacyjne

Muzeum Gdańska pobiera także opłaty z tytułu prowadzonych działań edukacyjnych. Aneks nr 1 dnia 19 lipca 2012 do Zarządzenia Nr 27/2009 Dyrektora Muzeum Gdańska z dnia 20 października 2009 roku określa, że koszt uczestnictwa w lekcji muzealnej wynosi 8 zł od ucznia, niezależnie od jego wieku, a także w dzień wolnego wstępu.

Koszt uczestnictwa w tzw. SOWOCIE – weekendowych zajęciach skierowanych do rodzin oraz grup pozaszkolnych wynosi 10 zł od uczestnika niezależnie od wieku. Przepis ten reguluje Zarządzenie nr 24/2012 Dyrektora Muzeum Gdańska z dnia 19 lipca 2012 roku.

W Muzeum Gdańska organizowane są imprezy dla najmłodszych dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia - Maluszki w Muzeum. Liczba dzieci uczestniczących w imprezie, może liczyć do 12 osób. Opłata za uczestnictwo w imprezie wynosi 10,-zł od każdego dziecka. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczego biletu oraz karnetu. Karnet kosztuje 70,-zł i uprawnia do 8 wejść. Zapisy telefoniczne oraz mailowe prowadzi Dział Edukacji. Przepisy dotyczące imprezy "Maluszki w Muzeum" reguluje Zarządzenie Dyrektora Muzeum Gdańska Nr 10/2015 z dnia 23.04.2015 roku.

W Oddziałach Muzeum Gdańska w weekendy organizowane są również zajęcia pod nazwą Historyczne Urodziny. Całkowity ich koszt uzależniony jest od liczby dzieci biorących udział w zajęciach. Koszty organizacji Historycznych Urodzin reguluje Zarządzenie Nr 31/2014 Dyrektora Muzeum Gdańska. I tak:

Historyczne Urodziny do 10 uczestników z jubilatem włącznie 300 zł
Historyczne Urodziny od 11 do 15 uczestników z jubilatem włącznie 400 zł
Historyczne Urodziny od 16 do 20 uczestników z jubilatem włącznie 500 zł
Grupa od 21 do 25 osób z jubilatem włącznie 10 zł za każde dziecko powyżej 20 osób. Nie więcej niż 25 uczestników
Poczęstunek urodzinowy Zapewniają opiekunowie jubilata we własnym zakresie
Wykonanie zdjęć pamiątkowych (możliwe tylko bez lampy błyskowej) Bezpłatne
Filmowanie podczas uroczystości Bezpłatne
Ostatnia aktualizacja : 28.12.2017 11:52
Autor treści : beata skrzecz