Podstawowe informacje - kontakt

Nazwa: Muzeum Gdańska
Nazwa skrócona: MG
Adres: ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk
Telefon: Centrala – 58 573 31 28
              Kancelaria – 506 703 686, 512 418 729

Email: kancelaria@muzeumgdansk.pl
WWW: https://muzeumgdansk.pl
NIP: 583-10-12-014
REGON: 000283392
Oddziały: Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa, Dom Uphagena, Muzeum Bursztynu, Muzeum Nauki Gdańskiej, Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, Twierdza Wisłoujście, Wartownia Nr 1 na Westerplatte, Kuźnia w Oliwie (w trakcie organizacji), Muzeum Gdańska (w trakcie organizacji).
Muzeum opiekuje się także  Basztą „Na Zamurzu”,  historycznymi murami miasta.

Muzeum Gdańska jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Miasto Gdańsk, która posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem 3/92 oraz  zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2014 roku do Państwowego Rejestru Muzeów.  Ramy prawne działalności Muzeum Gdańska określają w szczególności:

 

 

Ponadto Muzeum uwzględnia w swoich działaniach zasady ujęte w:

Kodeksie Etyki dla Muzeów ICOM (International Council of Museums).

Ostatnia aktualizacja : 27.08.2021 11:59
Autor treści : Paula Siwak