Podstawowe informacje - kontakt

Nazwa: Muzeum Gdańska
Nazwa skrócona: MG
Adres: ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk
Telefon: Centrala – 58 573 31 28
              Kancelaria – 506 703 686, 512 418 729

Email: kancelaria@muzeumgdansk.pl
WWW: https://muzeumgdansk.pl
NIP: 583-10-12-014
REGON: 000283392
Oddziały: Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa, Dom Uphagena, Muzeum Bursztynu, Muzeum Nauki Gdańskiej, Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, Twierdza Wisłoujście, Wartownia Nr 1 na Westerplatte, Kuźnia w Oliwie (w trakcie organizacji), 
Muzeum opiekuje się także  Basztą „Na Zamurzu”,  historycznymi murami miasta.

Muzeum Gdańska jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Miasto Gdańsk, która posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem 3/92 oraz  zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2014 roku do Państwowego Rejestru Muzeów.  Ramy prawne działalności Muzeum Gdańska określają w szczególności:


Informacja o Muzeum Gdańska w Polskim Języku Migowym:


Informacja o Muzeum Gdańska w ETR (języku łatwym do czytania i rozumienia):

Ponadto Muzeum jest członkiem ICOM i uwzględnia w swoich działaniach zasady ujęte w:

Kodeksie Etyki dla Muzeów ICOM (International Council of Museums).

Ostatnia aktualizacja : 16.01.2024 14:57
Autor treści : Paula Siwak