Ceny biletów

Ceny biletów wstępu do Oddziałów Muzeum Gdańska reguluje Zarządzenie nr 30/2019Dyrektora Miasta Gdańska z dnia 1 kwietnia 2016 roku.

 

  Ratusz Głównego Miasta Galeria Palowa Dwór Artusa Muzeum Bursztynu Dom Uphagena Muzeum Poczty Polskiej Punkt widokowy w Ratuszu Głównego Miasta Taras widokowy w Muzeum Bursztynu Punkt widokowy w Muzeum Nauki Gdańskiej Muzeum Nauki Gdańskiej Twierdza Wisłoujście Wartownia nr 1 na Westerplatte Kuźnia Wodna w Oliwie
 
BILET NORMALNY
 
16 zł 6 zł 16 zł 16 zł 16 zł 16 zł 10 zł 10 zł w cenie biletu 16 zł 20 zł 6 zł X
BILET ULGOWY 8 zł 4 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 5 zł 5 zł w cenie biletu 8 zł 10 zł 4 zł X
BILET ZBIOROWY NORMALNY 15 zł X 15 zł 15 zł 15 zł 9 zł X X w cenie biletu 15 zł 19 zł X X
BILET ZBIOROWY ULGOWY 7 zł X 7 zł 7 zł 7 zł 4 zł X X w cenie biletu 7 zł 9 zł X X
BILET RODZINNY 35 zł X 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł X X X 35 zł 45 zł X X
DZIEŃ WOLNEGO WSTĘPU tak X tak tak tak tak nie nie nie nie nie nie X

 

BILET RODZINNY

Przysługuje rodzinie składającej się z: maksymalnie 2 osób dorosłych i 6 dzieci, czyli w sumie grupy liczącej maksymalnie 8 osób.

BILET ZBIOROWY

Przysługuje grupie liczącej minimum 10 osób.

Przewodnik grupy korzystającej z biletu zbiorowego wchodzi za darmo.

KARNET: 80zł normalny, 50 zł ulgowy. Karnet upoważania do zwiedzania wszystkich oddziałów Muzeum Gdańska wraz z punktami widokowymi i Galerią Palową. Karnet jest ważny 90 dni od momentu zakupu. 

Ostatnia aktualizacja : 10.03.2021 13:42
Autor treści : beata skrzecz

Ulgi i Zwolnienia z Opłat za Wstęp do Muzeum

Ulgę w opłacie oraz zwolnienie za wstęp (poza dniem wolnego wstępu) do Oddziałów MHMG regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia.

Na jego podstawie:

Ulga w opłacie za wstęp do Oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska przysługuje:
1. Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
2.  Nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych, wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
3.  Osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami;
4. Osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
5.   Kombatantom.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska przysługuje:
1.   Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orla Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2.    Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3.   Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4.    Posiadaczom Karty Polaka;
5.    Dzieciom do lat 7.


W CELU SKORZYSTANIA Z ULGI LUB ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA WSTĘP DO ODDZIAŁÓW MUZEUM GDAŃSKA NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PRACOWNIKOWI MUZEUM ODPOWIEDNI DOKUMENT POWTERDZAJĄCY ULGĘ LUB ZWOLNIENIE Z OPŁATY

Ostatnia aktualizacja : 26.03.2018 14:28
Autor treści : beata skrzecz

Opłaty za Działania Edukacyjne

Muzeum Gdańska pobiera także opłaty z tytułu prowadzonych działań edukacyjnych. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczego biletu oraz karnetu. Karnet uprawnia do 8 wejść. Zapisy telefoniczne oraz mailowe prowadzi Dział Edukacji. 

W Oddziałach Muzeum Gdańska w weekendy organizowane są również zajęcia pod nazwą Historyczne Urodziny. Całkowity ich koszt uzależniony jest od liczby dzieci biorących udział w zajęciach. Koszty organizacji Historycznych Urodzin reguluje Zarządzenie Nr 02/2019 Dyrektora Muzeum Gdańska:       

  1. lekcja muzealna 8 zł od uczestnika
  2. Maluszki w Muzeum 16 zł od opiekuna z dzieckiem za jedne zajęcia. Każde kolejne dziecko plus 4 zł. Karnet obliczany jako iloczyn liczby spotkań i opłaty jednorazowej
  3. weekendowe warsztaty plastyczne 4 zł za godzinę od uczestnika. Karnet obliczany jako iloczyn liczby godzin i opłaty jednorazowej
  4. weekendowe spotkania rodzinne (dawniej SOWOTY) 16 zł od opiekuna z dzieckiem, kolejna osoba dorosła 8 zł, kolejne dziecko 4 zł
  5. Wakacje w Mieście (Akcja Lato) 4 zł od uczestnika
  6. Ferie Zimowe w Mieście (Akcja Zima) 4 zł od uczestnika
  7. Urodziny w Muzeum - opłata uzależniona od liczby uczestników:

                    a. do 10 osób - 240 zł

                    b. 11-15 osób - 320 zł

                    c. 16-20 osób - 400 zł

                    d. 21-25 osób - 480 zł

Opłaty dla członków Akademi Gdańskich Lwiatek naliczane są w oparciu o osobne prozumienia.

 

Liczba opiekunów grup zwolnionych z opłat:

  1. dwóch przy grupie do 20 uczestników
  2. trzech przy grupie 21-30 uczestników

 

 

 

Ostatnia aktualizacja : 14.01.2020 11:53
Autor treści : beata skrzecz