Zamówienia do których stosuje się przepisy prawa zamówień publicznych

Ogłoszenie nr 607891-N-2018: Termomodernizację zabytkowego Wielkiego Młyna w Gdańsku – etap I

Ogłoszenie nr 607891-N-2018 z dnia 2018-08-23 r.

Muzeum Gdańska: Termomodernizację zabytkowego Wielkiego Młyna w Gdańsku – etap I – w ramach...

Czytaj więcej

Termomodernizacja zabytkowego Wielkiego Młyna w Gdańsku – etap I – w ramach projektu RPPM.10.01.01-22-0022/17-00 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 Ogłoszenie nr 584596-N-2018 z dnia 2018-07-05 r.

Muzeum Gdańska: Termomodernizacja zabytkowego Wielkiego Młyna w Gdańsku – etap I – w ramach...

Czytaj więcej

Ratunkowy remont Bastionu Artyleryjskiego w Twierdzy Wisłoujście – wykonanie izolacji przeciwwodnej

Ogłoszenie nr 556723-N-2018 z dnia 2018-05-11 r.

Muzeum Gdańska: Ratunkowy remont Bastionu Artyleryjskiego w Twierdzy Wisłoujście – wykonanie...

Czytaj więcej

projekt, wykonanie, dostawa i montaż gablot ekspozycyjnych oraz dostawa wyposażenia meblowego do Komory Palowej Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku.

Muzeum Gdańska: projekt, wykonanie, dostawa i montaż gablot ekspozycyjnych oraz dostawa wyposażenia meblowego do Komory Palowej Ratusza Głównego...

Czytaj więcej