ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

 

Gdańsk, dnia 16.07.2019 r.

 

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

 

Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Długiej 46/47 informuje, iż w przebudowywanym obiekcie Wielkiego Młyna są zaplanowane do wieloletniej dzierżawy 2 lokale usługowe z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych.

W związku z trwającym procesem opracowywania dokumentacji wykonawczej Nowego Muzeum Bursztynu w obiekcie Wielkiego Młyna (adres: ul. Wielkie Młyny 16, 80-803 Gdańsk) Muzeum zaprasza zainteresowane dzierżawą osoby oraz firmy do odbycia konsultacji, których celem jest uzyskanie informacji na temat możliwych do prowadzenia rodzajów działalności, wstępnego przygotowania technicznego (przyłącza mediów, wentylacja) oraz oczekiwanego okresu dzierżawy.

1.   Pomieszczenia, których mowa powyżej znajdują się na poziomie +1 i 0 remontowanego obiektu. Dokładne usytuowanie oraz wymiary znajdują się w załącznikach nr 1 i 2.

2.   Zamawiający informuje, że obecnie Wielki Młyn znajduje się w remoncie a planowane otwarcie obiektu to czerwiec 2021 r.

3.   Konsultacje prowadzone będą po 22.07.2019 r. w formie korespondencji e-mailowej, rozmów telefonicznych oraz wizyt w siedzibie zamawiającego.

4.   Podmioty zainteresowane udziałem w konsultacjach proszone są o przesłanie informacji na adres: t.wierzchowski@muzeumgdansk.pl lub zgłoszenie telefoniczne od dnia 22.07.2019r. do dnia 26.07.2019r.