Zapytanie ofertowe na prowadzenie konserwacji i napraw dachów naszych obiektów na okres 1 roku.

Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 prosi o przygotowanie oferty cenowej na prowadzenie konserwacji i napraw dachów naszych obiektów na okres 1 roku.

 

Wykaz obiektów:                                                               Powierzchnia zabudowy budynku

 • Dwór Artusa - Dachówka ceramiczna                                                  -  637m2              
 • Dom Uphagena - Dachówka ceramiczna                                             - 357m2            
 • Zespół Przedbramia - Dachówka ceramiczna i blacha miedziana       - 413m2             
 • Kamieniczki - Dachówka ceramiczna                                                    - 322m2
 • Baszta na Zamurzu - Dachówka ceramiczna                                        -  137m2                        
 • Ratusz - Dachówka ceramiczna                                                          - 909m2
               dziedziniec - przeszklony                                                         -  125m2 
 • Twierdza Wisłoujście -  Dachówka ceramiczna                                 - 675m2
 • Wartownia nr 1 - papa                                                                             - 75m2

 

1. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH UMOWĄ:

 • Dwukrotnie w ciągu całego okresu obowiązywania umowy tj. wiosna, jesień, przeglądów technicznych pokryć dachowych budynków MG.
 • Czyszczenie koszy zlewowych na dachach.
 • Sporządzenie protokołów z przeglądów dla każdego obiektu.
 • Wykonywanie napraw na podstawie wykazu nieprawidłowości z protokołów przeglądów.
 • Prace dekarskie z podnośnika oraz prace interwencyjne na wysokościach (alpinistyczne).
 • W przypadku napraw i awarii obowiązują stawki wg składników cenotwórczych podanych w ofercie.
 • W przypadku konieczności usunięcia usterki lub dokonania naprawy - po zgłoszeniu tego faktu w protokole serwisowym - wykonawca uzgodni z zamawiającym zakres, termin i koszty.
 • Wykonawca dostarczy niezbędne części i materiały do przeprowadzenia wymiany elementów lub naprawy oraz udzieli na nie gwarancji.
 • W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego konieczności usunięcia awarii wymagającej natychmiastowej naprawy, wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia się pod wskazany adres w ciągu 12 godzin od otrzymania powiadomienia.
 • Każdorazowy przyjazd ekipy serwisowej należy potwierdzić w dz. Utrzymania, na co najmniej 2 (dwa) dni przed ustalonym terminem przeglądu.
 • Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przeglądów, tj. koszty robocizny, dojazdów.

2. WYMÓG ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC WYKONAWCY:

 • Czas reakcji - 12 godz. na podjęcie prac naprawczych.
 • Uprawnienia dekarsko-alpinistyczne.
 • Dysponowanie podnośnikiem o wysokości min. 20m

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Arkadiusz Szeksztełło, tel. 512-418-749,

 

3. KRYTERIA OCENY OFERT

 

Oferty będą oceniane wg kryterium – cena 100%

 

4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Oferty należy złożyć do dnia 14.12.2018r., do godz. 12: 00 pocztą elektroniczną na adres: a.szeksztello@muzeumgdansk.pl

 

 

Autor
informację opublikował: Piotr Stój
liczba wyświetleń: 1304
data wytworzenia: 06.12.2018
data publikacji: 06.12.2018
data ostatniej modyfikacji: 06.12.2018
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 06.12.2018 Piotr Stój Dodanie zobacz zakres zmian