Wykonanie pomostów oraz schodów dla tymczasowej lokalizacji segmentów łodzi U-boot na terenie Szańca Wschodniego Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku.

 

 

NSZP.26.1.2019 Gdańsk, dnia 07.01.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie pomostów oraz schodów dla tymczasowej lokalizacji segmentów łodzi U-boot na terenie Szańca Wschodniego Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku.

I ZAKRES PRAC

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie podestów oraz schodów pozwalających na przechodzenie przez zlokalizowane na terenie tymczasowej ekspozycji czterech niewyposażonych segmentów U-boota A, B, C, D (zgodnie z scenariuszem założonym w projekcie budowlanym autorstwa arch. K. Piątkowskiej) oraz ogrodzenie stref wejścia na podesty tak, aby umożliwić Muzeum kontrolę dostępu do wystawy planowanej we wnętrzach segmentów. Podesty udostępniane zwiedzającym mają znajdować się na rzędnej ok. 1,5m nad poziomem terenu projektowego. Na projektowany poziom prowadzić mają schody zewnętrzne, połączone z podłożem i z podestami. Konstrukcja podestów oraz stopni i spoczników schodów zaprojektowano jako stalową, ażurową, ułatwiającą odprowadzenie wód opadowych z powierzchni przeznaczonej do chodzenia, zimą zmniejszającą zaleganie śniegu. Struktura wierzchnia krat pomostowych stanowiących powierzchnię chodzenia jest porowata, minimalizująca niebezpieczeństwo poślizgnięcia. Podesty i schody ograniczone są balustradą z pionowych rur stalowych i poziomo naciągniętych lin stalowych. Zaprojektowano ogrodzenie systemowe, składające się z wejściowej bramki obrotowej z pojedynczą bramką uchylną (w pobliżu segmentu B) umożliwiającą kontrolę wstępu, wyjściowej furtki uchylnej (w pobliżu segmentu A) z kontrolą dostępu, z paneli ogrodzeniowych systemowych wys. 120cm oraz jednego przęsła (w sąsiedztwie segmentu B) z lin stalowych naciągniętych miedzy systemowymi słupkami montażowymi. W sąsiedztwie obrotowej bramki wejściowej zaprojektowano betonowy kosz na śmieci oraz wskazano lokalizację dogodnego posadowienia biletomatu w przyszłości. We frontowej, podejściowej do ekspozycji części terenu zaprojektowano nawierzchnię utwardzoną z grysu granitowego, wokół i pod segmentami jako teren trawiasty.

 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego nie jest objęte wykonanie:

·      ogrodzenia stref wejścia,

·      bramki wejściowej i furtki zamykającej,

·      kontroli dostępu,

·      kosza na śmieci,

·      nawierzchni utwardzonej z grysu granitowego,

·      nawierzchni trawiastej wokół i pod segmentami,

·      prac instalacyjnych.

 

Uwaga: Wykonawca musi we własnym zakresie opracować dokumentację warsztatową.

 

II TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania zamówienia do dnia 19.04.2019 r.

 

III KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty będą oceniane wg kryterium – cena 100%

 

IV TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Oferty należy złożyć do dnia 14.01.2019 r. do godz. 12:00 w Kancelarii Muzeum lub pocztą elektroniczną na adres: zam.publiczne@muzeumgdansk.pl

 

Osoba do kontaktów z Wykonawcami: Tomasz Wierzchowski, tel. 512 418 737 , t.wierzchowski@muzeumgdansk.pl

 

Załączniki:

1.       projekt budowlany

2.       projekt wykonawczy

3.       formularz ofertowy

 

Autor
informację opublikował: Piotr Stój
liczba wyświetleń: 2098
data wytworzenia: 07.01.2019
data publikacji: 07.01.2019
data ostatniej modyfikacji: 14.01.2019
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 07.01.2019 Piotr Stój Dodanie zobacz zakres zmian
2 09.01.2019 Piotr Stój Aktualizacja zobacz zakres zmian