Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 zaprasza do składania ofert na: Wykonanie dokumentacji budowlanych i zaprojektowanie trasy dla sieci światłowodowych pomiędzy budynkami a ZPMG.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie dokumentacji budowlanych i zaprojektowanie trasy dla sieci światłowodowych pomiędzy budynkami a ZPMG.

Zakres do wykonania:

·      Projekt Budowlany wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami (w tym decyzja o pozwoleniu na budowę), uzgodnieniami i pozwoleniami (opis techniczny, informacja BIOZ, przebieg trasowy na mapie do celów projektowych) – 5 egz. w wersji papierowej + 1 opracowanie cyfrowe na nośniku elektronicznym w 2 wersjach - do druku (*.pdf) i w wersji edytowalnej (*.dwg, *.doc, *.xls, inne);

·      Projekt wykonawczy (opis techniczny, zestawienie podstawowym materiałów, rysunek ogólny, przebieg trasowy na mapie zasadniczej, schemat przebiegu trasowego pokazujący rozpływ kabli wraz z projektowana infrastrukturą towarzyszącą, schemat rozpływu włókien światłowodowych) – 5 egz. w wersji papierowej + 1 opracowanie cyfrowe na nośniku elektronicznym w 2 wersjach - do druku (*.pdf) i w wersji edytowalnej (*.dwg, *.doc, *.xls, inne);

·      kosztorys inwestorski – 2 egz. w wersji papierowej + 1 opracowanie cyfrowe na nośniku elektronicznym w 2 wersjach - do druku (*.pdf) i w wersji edytowalnej (*.ath, *.doc, *.xls, inne);

·      przedmiar robót – 2 egz. w wersji papierowej + 1 opracowanie cyfrowe na nośniku elektronicznym w 2 wersjach - do druku (*.pdf) i w wersji edytowalnej (*.ath, *.doc, *.xls, inne);

·      specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej + 1 opracowanie cyfrowe na nośniku elektronicznym w 2 wersjach - do druku (*.pdf) i w wersji edytowalnej (*.doc, *.xls, inne).

 

Opis Przedmiotu Zamówienia:

Celem inwestycji jest połączenie centrali głównej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk z budynkami Muzeum położonymi na terenie Twierdzy Wisłoujście przy ulicy stara Twierdza w Gdańsku oraz stworzenie sieci wewnętrznej umożliwiającej przyszłe połączenia między budynkami Twierdzy.

Należy zaprojektować rurociąg kablowy doziemny dla potrzeb ułożenia kabli światłowodowych zasilających budynki Muzeum Gdańska na terenie Twierdzy Wisłoujście. Rurociąg kablowy zaprojektować z 2 do 6 rur HDPE 40/3,7, zgodnie z wytycznymi Inwestora, wstępnie określonymi za załączonym rysunku poglądowym. Jako rury osłonowe i przeciskowe zaprojektować grubościenne rury HDPE o średnicy dopasowanej do ilości rur osłanianego rurociągu kablowego. Na trasie zaprojektować studnie kablowe typu SK-2 (właz ryglowany lub dodatkowa pokrywa zabezpieczająca, studnia klasy B).

Zaprojektować kable światłowodowe do budynków Muzeum zlokalizowanych na terenie Twierdzy Wisłoujście oraz połączenia między budynkami (kable światłowodowe jednomodowe, ilość włókien do ustalenia na etapie projektu, główny kabel zasilający – min. 24J, zakończenie w budynkach na przełącznicach panelowych 19” lub naściennych – do ustalenia na etapie projektu, w budynku głównym oraz w koszarach skoordynować projekt z wykonywanymi aktualnie projektami adaptacji tych budynków dla potrzeb Muzeum Gdańska).

Dopuszcza się wykorzystanie obcej infrastruktury telekomunikacyjnej, za wcześniejszą akceptacją Inwestora.

Nie ma możliwości układania rurociągu w wykopie otwartym wzdłuż wału i mostka przez fosę do budynku Twierdzy Wisłoujście (istniejący wał jest w przyszłości planowany do likwidacji). W miarę możliwości wejście na teren Twierdzy zaprojektować w sposób nienaruszający konstrukcji rawelin.

Termin realizacji zamówienia: 5.11.2021 r.

Osoby upoważnione do kontaktów w Wykonawcami:

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

- Piotr Stój, tel. 531 075 950  e-mail: p.stoj@muzeumgdansk.pl
Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie  prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty prosimy składać na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, na adres: p.stoj@muzeumgdansk.pl

Termin: 21.01.2021r. do godziny 14:00

 

 

Autor
informację opublikował: Piotr Stój
liczba wyświetleń: 942
data wytworzenia: 13.01.2021
data publikacji: 13.01.2021
data ostatniej modyfikacji: 22.01.2021
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 13.01.2021 Piotr Stój Dodanie zobacz zakres zmian
2 18.01.2021 Piotr Stój Aktualizacja zobacz zakres zmian